News & Events

Open Informatics Colloquium TODAY!

The Open Informatics study program council meets on Tuesday October 14th for the fourth colloquim, which will adress the problems, challenges and goals for the future. All  

The event takes place at 13:00 in room KN:E-301 (room K9) at Karlovo náměstí.

The collloquim is held in Czech.

Preliminary program (in Czech):
1. Informace o vývoji zájmu studentů o OI a o přijímacím řízení (motto: každý může pomoci!)
 - počty přihlášených, přijatých, zapsaných v posledních letech
 - kvalita studentů na vstupu: info ze SCIO, z výsledků přijímaček
 - aktivity na podporu zájmu o OI
 - struktura studentů
 - vývoj programu

2. Úspěšnost studia, spokojenost studentů
 - % těch, kteří dokončili studium
 - odkud studenti přicházeji
 - výsledky dotazníků absolventů

3. Novinky (od posledního kolokvia)
  - změny v radě programu
  - přehled všech minorů
  - nové předměty
  - změny v získávání Hum - Man - Eko

4. Státní závěrečné zkoušky

5. Silné stránky a problémy
  - výsledky grillu v Bc a Mgr studiu
  - kvalita programovacích schopností

6. Zvažované změny pro akreditaci 2015