New subject: Introduction to Natural Language Processing

Ve spolupráci s odborníky z Ústavu formální a aplikované lingvistiky (UFAL) otevíráme na FEL nový unikátní předmět B4M36NLP - Úvod do zpracování přirozeného jazyka

Předmět je primárně určen pro studenty 1. roč. magisterského studia, avšak k zápisu jsou vítáni všichni studenti.

Cílem předmětu je zasvětit do základních, především statistických, technik zpracování přirozeného jazyka. NLP (Natural Language Processing) je rychle rostoucí obor a poptávka o tuto oblast také roste. Příbuzná tématika je tradičně zahrnuta v computer science programech předních světových univerzit. Na ČVUT FEL se objeví poprvé v nadcházejícím zimním semestru 2016.

Pokud byste měli se zápisem předmětu problém, obraťte se prosím na studijní oddělení nebo na rozvrháře katedry počítačů.