Letní boot camp

pro studenty s velmi malou či žádnou předchozí znalostí programování.

Kurz zlepší startovní pozici studentů ve výuce programování v prvním semestru.
Neočekáváme žádnou znalost programovacích jazyků, ani tato znalost nebude budována. Cílem boot campu je získat vhled do řešení úloh programování, rozvinout u studentů programátorské myšlení a osvojit si programátorské základy spolu s ovládáním počítače tak, aby byli účastníci připraveni na cvičení během semestru.

Termín konání je vždy týden před zahájením zimního semestru (v září).

Náplň kurzu odpovídá následujícímu schématu, které je ale vždy přizpůsobováno tempu účastníků.

Nejprve se seznámíte s operačním systémem Ubuntu. Pomocí grafického programování si osvojíte základní principy programování a především pochopíte, co je to program. Program je jakýsi recept, který počítači řekne, co má udělat. Konkrétně se jedná o posloupnost příkazů, které počítač postupně, jeden za druhým, vykoná. Naučíte se úplné základy programování. Seznámíte se s programovacím jazykem Python a vytvoříte první programy.

Další dny budete řešit složitější úlohy v programovacím jazyce Python a proniknete do taje cyklů (vnořených i vícenásobných). Naučíte se používat cykly for a while a řešit zajímavé úlohy.

V závěru vám představíme programovací jazyk Java a vyzkoušíte si v něm vyřešit několik úloh. Zjistíte, že programování nemusí být vůbec těžké a můžete se těšit na další zdokonalování vašich schopností.

Další podrobnosti o průběhu kurzu (může obsahovat neaktuální informace)

Registrační formulář pro rok 2018