Vision of mobility in Prague 2030 - award in competition

Three PhD students, members of Smart Urban Mobility group within AIC participated in a public student´s competition Mobilita v Praze: Vision of mobility in Prague in 2030. The team of Michal Čáp, Martin Schaefer and David Fiedler won the first place and their proposal came to Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy and to the municipal council. 

Praha v roce 2030 jako chytré město

Studenti ČVUT doporučují zaměřit se na sdílení vozů a jízd

Praha již několik měsíců řeší strategický plán do roku 2030, který má hlavnímu městu zaručit, že obstojí ve všech klíčových oblastech, jako je doprava, územní rozvoj či ochrana životního prostředí. Na toto konto vznikla z iniciativy Volkswagen Financial Services studentská soutěž Jaká je vaše vize mobility pro Prahu v roce 2030. Finále soutěže se konalo na konci února. Vítězem se stali doktorandi z katedry počítačů FEL ČVUT, kteří vizi v oblasti individuální automobilové dopravy postavili na třech pilířích – sdílení vozů, sdílení jízd a aplikaci pro inteligentní plánování trasy. Úspěšná vize bude zprostředkována Magistrátu hl. města Prahy, aby ji zvážil v připravovaném strategickém plánu pro Prahu.
Vize studentů ČVUT řeší problémy s přetížením silnic, parkovacích míst, hluku a znečištěním životního prostředí, kterým čelí dnešní Pražané nebo lidé dojíždějící vozem do hlavního města. Auto vnímají jako důležitý prostředek dopravy, nikoli jako nepřítele. „Vítězný návrh nejlépe vystihl kritéria koncepčního řešení, funkčnosti, inovativnosti a řešení současných problémů,“ komentuje udělení prvního místa Václav Novotný z Institutu pro plánování a rozvoj hl.m. Prahy a zároveň předseda odborné komise soutěže.

 

Sdílené vozy na vyžádání

V roce 1990 bylo v metropoli registrováno 428 tisíc vozidel, v roce 2016 jich je více než dvakrát tolik. Praha tak počtem aut na obyvatele předstihla i nejmotorizovanější západoevropská města. I to je důvod, proč řidiči tráví čas v kolonách. Podle mezinárodní studie dopravy INRIX pročekáme v Praze 24,5 hodiny ročně. Díky silnému provozu se dle TomTom Traffic Indexu cesta ve špičce v průměru prodlouží o 52%, což odpovídá 30-ti minutám stráveným denně v zácpě. Jednou z odpovědí na stále se zvyšující počet automobilů v pražských ulicích je podle studentů ČVUT tzv. carsharing. Jedná se o systém, v rámci kterého sdílí více řidičů stejný automobil. Míří hlavně na lidi ve velkých městech, kterým se nevyplatí velká investice do nákupu vozu a s ním spojené náklady. I z toho důvodu jde o mladé lidi zhruba do 35 let.

Představení vize carsharingu
Pražské dopravě by například ulehčilo, kdyby lidé k cestě do práce využili namísto vlastního vozu sdíleného auta. Takové vozidlo pak může využít jiný Pražan k další cestě. Výhodou tohoto krátkodobého carsharingu je, že sdílené auto za den obslouží více cestujících a zároveň v průměru stráví kratší dobu zaparkované, což dohromady výrazně snižuje nároky na parkovací kapacity ve městě. Pro cestu z práce se můžete dle okolností rozhodnout pro využití jiného sdíleného vozu, hromadné dopravy nebo třeba půjčeného kola, protože nejste vázaný tím, že své auto musíte odvézt zpět domů. Počítáme s tím, že v budoucnosti se výrazně zvýší atraktivita sdílení vozů díky technologii autonomního řízení, protože samo řídící sdílené auto bude schopné Vás na zavolání samo vyzvednout až přede dveřmi a odvézt do cíle.

Sdílené vozy získávají v posledních letech na oblibě v mnoha světových metropolích - například v Paříži, Římě či Amsterdamu. „Praha proti nim v tomto ohledu zatím zaostává. V metropoli jezdí přes 100 sdílených vozů, což je v porovnání třeba s Berlínem pouhý zlomek. Jejich počet se ale rok od roku zvyšuje. Aktuálně je potřeba řešit i rozšíření parkování pro vozy ve více městských částech,“ říká Lukáš Cankař, člen hodnotící komise soutěže a ředitel marketingu a retailového prodeje ve Volkswagen Financial Services.

Jaký dopad budou mít sdílené vozy na vyžádání pro Prahu?
Studenti ČVUT na základě výsledku simulace odhadují, že cesty momentálně realizované vlastním autem lze při zachování stejného komfortu obsloužit pomocí pětinového počtu sdílených vozidel. Výsledky budou mít pozitivní dopad i na životní prostředí a také na život v metropoli.

                  

Podpora spolujízd

Aktuální průměrná obsazenost vozu činí 1,3 osoby. V případě dobře fungující spolujízdy by obsazenost jednoho vozu v dopravní špičce mohla být až 3,4 osoby. Myšlenka spolujízdy je, aby lidé jedoucí podobnou cestou jeli autem společně. Díky spolujízdě, stejně jako díky sdílení vozidel, by pak klesl počet potřebných vozidel. Výpočty studentů ukazují, že v době dopravních špiček je možné snížit počet vozidel o 62% oproti současnosti právě díky využití potenciálu spolujízdy. Spolujízda neboli sdílení jízd již funguje při cestování mezi městy. Ve městě spolujízdu najdeme v moderních formách taxi služby založených na mobilních aplikacích. Zejména v amerických městech je možné ušetřit za jízdu taxíkem, pokud ji sdílíme s dalšími cestujícími. Vize studentů ČVUT pracuje s principem spolujízdy nejen v komerční přepravě, jako jsou třeba taxíky nebo vícemístné vozy na vyžádání, ale počítá i se spolujízdou Pražanů v jejich osobních vozech. Domluvení spolujízdy je dnes složité. Aby mohlo dojít k masivnímu využití spolujízd, je potřeba sjednání spolujízdy tak jednoduché jako je dnes nalezení spojení pomocí MHD nebo najití trasy auta v navigaci.

 

Chytré město

Pro Prahu není dlouhodobě únosné zaměřit rozvoj pouze do jedné dopravní oblasti. Jednotlivé druhy mohou naopak vzájemně efektivně spolupracovat. A proto studenti ČVUT navrhli centrální systém „PRAGO“ integrující MHD, auta na zavolání a spolujízdu, osobní auta a cyklodopravu. Přinos je patrný zejména pro cestující, řízení dopravy i pro dopravce.

Jak by PRAGO fungovalo?
PRAGO je koncept systému, který propojuje cestující, řidiče a dopravce. Pražan k systému přistupuje pomocí mobilní aplikace, která umožňuje naplánování cesty a porovnání různých způsobů dopravy. Řidiče naviguje a vyhledá mu parkovací místo. Pro jízdu MHD nebo taxíkem slouží jako platební nástroj, zprostředkuje Pražanům spolujízdu nebo vypůjčení sdíleného auta či kola. Jednotlivé části systému jsou nezávislé, dohromady tvoří komplexní celek, ve kterém se navzájem doplňují jednotlivé způsoby dopravy. Kombinací inteligentního plánování dopravních toků a motivačních tržních mechanismů umožní Praze efektivněji řídit dopravu. Navržený systém slibuje omezení tvorby dopravních kolon i při očekávaném růstu dopravní poptávky.


Vyjádření studentů ČVUT:
Do soutěže vize mobility pro Prahu v roce 2030 jsme se přihlásili s kolegy z Centra umělé inteligence katedry počítačů na FEL ČVUT (aic.fel.cvut.cz), kde již delší dobu aplikujeme techniky umělé inteligence pro modelování, analýzu a optimalizaci inteligentních dopravních systémů budoucnosti - v minulosti jsme například pomocí multi-agentní simulace analyzovali dopady masivního nasazení sdílených autonomních vozů v kontextu Prahy. Soutěž nám umožnila získat zpětnou vazbu od odborníků z IPR či Dopravního podniku hl. m. Prahy, kteří se problémy pražské dopravy dennodenně zabývají a společně prozkoumat problematiku inteligentní dopravy v širším kontextu. Analyzovali jsme podklady soutěže, abychom vizí reagovali na reálné problémy dopravního systému Prahy. Hodně diskusí v týmu i s porotou jsme věnovali společenské přijatelnosti a prosaditelnosti navržených inovativních řešení. Patří mezi ně např. podpora sdílení jízd nebo tržní mechanismy motivující cestující a dopravce k efektivnějšímu využívání dopravní sítě. Vítězství nás potěšilo a zároveň je pro nás potvrzením potenciálu technik umělé inteligence v kontextu městské dopravy.

Doplnění k soutěži:
Studentská soutěž „Jaká je vaše vize mobility pro Prahu v roce 2030“ volně doplnila projekt hlavního města Prahy P+ Polaď Prahu. Jeho hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility. Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018. Dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.
Soutěž „Jaká je vaše vize mobility pro Prahu v roce 2030“ byla určena studentům vysokých škol, primárně z dopravních fakult. Konala se pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy, hejtmana Středočeského kraje, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

Více o studentské soutěži Jaká je vaše vize mobility v Praze 2030.