News & Events

Summer programming boot camp 2017

Přípravný programovací kurz „boot camp“ je pro studenty s velmi malou či žádnou předchozí znalostí programování. Kurz zlepší startovní pozici studentů ve výuce programování v prvním semestru. Neočekáváme žádnou znalost programovacích jazyků, ani tato znalost nebude budována. Cílem aktivity je získat vhled do řešení úloh programování, rozvinout u studentů programátorské myšlení a osvojit si programátorské základy spolu s ovládáním počítače tak, jak bude probíhat na cvičení během semestru.

Kdy a kde to bude?

Soustředění bude probíhat v týdnu od 18.9. do 21.9., tj. týden před začátkem semestru v počítačových učebnách areálu fakulty na Karlově náměstí 13 (místnosti KN:E-307, KN:E-310, KN:E-311)

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení použijte formulář Registrace LPS https://goo.gl/forms/VY7hxiBzH1FULLSf1
Případné dotazy směřujte na Petra Váňu: vanapet1@fel.cvut.cz

Více informací najdete na stránce Letní boot camp