PhD exams (Spring 2019/20)

State doctoral examinations - spring term of the academic year 2019/2020

On May 19, 2020 from 10:00 a.m. the state doctoral examinations in the field of Informatics & Computer Science and Artificial Intelligence & Biocybernetics will be held at the Department of Computer Science.

The state doctoral examination will take place semi-distantly.

If you are from the public and are interested in watching the exam, you will be able to do so remotely (online). If you are interested, send an e-mail to petr.benda@fel.cvut.cz and state the name of the doctoral student in the subject.

We accept the e-mails until Monday May 18, 2020 4:00 p.m.

Students who will participate:

  • Ing. Jaromír Janisch (IVT)
  • Ing. Jakub Rudolf Szadkowski (IVT)
  • Ing. Jáchym Barvínek (UIB)

 

Státní doktorské zkoušky - jarní termín ak.r. 2019/2020

Dne 19. 5. 2020 se od 10:00 budou na katedře počítačů konat státní doktorské zkoušky v oboru Informatika a výpočetní technika a Umělá inteligence a biokybernetika. 

Státní doktorská zkouška bude probíhat polokontaktně.

Pokud jste ze strany veřejnosti a máte zájem se na zkoušku podívat, bude Vám to umožněno vzdáleně (online). V případě zájmu odešlete tedy e-mail na adresu petr.benda@fel.cvut.cz a do předmětu uveďte jméno doktoranda. 

E-mail je možné zasílat do pondělí 18. 5. 2020 16:00.

SDZ se zúčastní:

  • Ing. Jaromír Janisch (IVT)
  • Ing. Jakub Rudolf Szadkowski (IVT)
  • Ing. Jáchym Barvínek (UIB)