Semestral and software project

SEMESTRÁLNÍ A SOFTWAROVÝ PROJEKT - B4MSVP

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce. Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce již počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolovování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem.


Důležitá upozornění

  • Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu.
  • Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí.
  • Student si předmět SVP zapisuje s celofakultním kódem B4MSVP, přičemž projekt se eviduje na katedře vedoucího práce.

Níže naleznete seznam vyučujících a jejich odborné zaměření. V momentě kdy si příslušné téma vyberete, kontaktujte prosím pedagoga a na průběhu výuky se domluvte přímo s ním. Předmět se zapisuje na katedře, ke které náleží vyučující. Pokud není vedoucí projektu z FELu znamená to, že je EXTERNÍM VEDOUCÍM, což nedoporučujeme, vzhledem k tomu, že následně vzniká problém se zápisem zápočtu. Doporučujeme tedy, aby vedoucí práce byl ideálně z katedry počítačů, v případě, že je vedoucí z jiné součásti ČVUT (ne z FELu) anebo se jedná o člověka bez pracovně-právního vztahu k univerzitě, je potřeba najít si konzultanta z katedry, který Vám udělí zápočet a který může posléze oponentem pro Vaši DP/BP.

Zadání projektu

Projekty si všichni studenti zadávají skrze online aplikaci. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit (kontakt na studijní referentku: bautodom@fel.cvut.cz).

Termín odevzdání

Termín pro odevzdání zadání semestrálního projektu není pevně stanoven, nicméně více než doporučujeme, abyste si záležitosti stihli vyřídit nejpozději do druhého týdne od začátku semestru (deadline pro zápis předmětů), abyste měli dostatek času pro vypracování projektu a neměli pak problém s udělením zápočtu.


Vyučující a jejich zaměření

Software: Software Engineering
Software Testing: Search-based Software Engineering, Evoluationary Software Testing, Mutation Testing, Combinatorial Interaction Testing, Test Case Minimization, Automation Testing, Cloud Application Testing, GUI Interaction Testing
Game Theory: Sequential Games, Dynamic Games, Stackelberg Equilibrium, Equilibrium Computation
Software Testing: Software Testing, Automation Testing (Automatizace testování zálohy a obnovy operačního systému)
Robotics: Autonomous Vehicles, Mobile Robots
Artificial Intelligence: Mobility
Optimization: Advanced Logistics and Routing
Artificial Intelligence: Reasoning about Acting
Planning: Automated Planning (Simulation of Plan Execution under Uncertainty, Planning in Adversarial Environment, Plan Optimization) , Sequential Decision Making, Domain Modelling, Applications of Planning
Robotics: Autonomous Vehicles, Mobile Robots
Machine Learning: Machine Learning, Neural Computing, Unsupervised Learning
Optimization: Soft-computing, Combinatorial Optimization
Software Testing: Software Testing (Roslyn powered semi-concolic execution engine)
Cybersecurity: Cybersecurity, Malware Analysis, Attacks Modeling and Hacking, Network Security, Network Analysis (Machine Learning for Malware Network Detection) , Anomaly Detection
Artificial Intelligence: AI for Civil Society and NGOs, Graph Theory
Machine Learning: Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning
Software: Web Engineering, Semantic Web, Sentiment Analysys
Machine Learning: Machine Learning, Unsupervised Learning, Data Mining, Time series prediction, Learning from text data
Planning: Automated Planning, Multi-agent Planning, Sequential Decision Making
Robotics: Autonomous Vehicles, Mobile Robots, Long-term Autonomy, Robot Vision
Game Theory: Game Theory
Cybersecurity: Network Security
Machine Learning: Machine Learning
Robotics: Autonomous Vehicles, Unmanned Aerial Vehicles, Flight Trajectory Planning
Software: Modeling and Simulation
Artificial Intelligence: Mobility
Optimization: Advanced Logistics and Routing
Software: Aspect-oriented design, Context-aware design, Adaptive User Interface, Software Engineering
Machine Learning: Neural Computing (Neurálně-symbolická integrace) , Deep Learning (Hluboké relační učení)
Planning: Automated Planning, Multi-agent Planning, Sequential Decision Making
Robotics: Autonomous Vehicles
Artificial Intelligence: Multi-agent planning and coordination
Software: Industry 4.0, Agent-based Simulations
Optimization: Production planning and logistics, Vehicles routing
Machine Learning: Machine Learning, Unsupervised Learning, Data Mining, Inductive Logic Programming
Optimization: Combinatorial Optimization
Bioinformatics: Computational Biology, Bioinformatics