Žena v IT. Pouhá žena ? Žena!

Žena v IT. Pouhá žena? Žena!
PŘEDNÁŠKA S DISKUSÍ

Ženy měly a mají dějinný význam v IT, jsou ale početně méně zastoupeny. Ada Lovelace napsala první program, který by opravdu fungoval. Grace Hopper definovala vyšší programovací jazyk v době, kdy se muži bavili strojovým kódem a vyšší jazyk považovali za zbytečnost. Margaret Hamiltonová vytvořila realtimový operační systém v době, kdy si většina programátorů myslela, že je něco takového nepotřebné.
Ženy mají vytrvalost a smysl pro detail. Při ladění chyb a sestavování programů vydrží déle a déle si udrží pozornost na detaily.
Proč jsou tedy ženy tak málo zastoupeny? Někdy i proto, že pracovaly společně s muži, kteří si jejich zásluhy přivlastnili. Proto existují i přehlížené, podvedené, smazané, neviditelné a neuznané ženy v IT.
Diskuse na tato i další témata:
 - Proč je práce v IT pro ženy tak málo atraktivní? 
 - Je v IT práci něco, co většinu žen odpuzuje?
 - Existuje v současnosti nějaká bariéra, která by bránila ženám pracovat v IT?
 - Kdy jsem zažila znevýhodnění v IT jako žena? Když jsem oznámila vedoucímu, že odejdu na mateřskou dovolenou.
 - Proč IT děvčata nebaví a proč je pro ně na okraji zájmu?
 - Odpuzuje ženy od IT soutěživé prostředí, kde se pohybuje hodně asociálních, ale velmi inteligentních jedinců? 
 - Umí ženy lépe vyjednávat než muži?
 - Je komunikace ve smíšeném týmu normálnější?
 - Co když se na celou tu věc kolem žen v IT díváme špatně?

Co mě přivedlo na ČVUT FEL?
Můj otec mne vedl k technice. Od začátku školní docházky jsem se zúčastnila technických a matematických soutěží, kde jsem byla stejně úspěšná jako chlapci. To byl hlavní moment, proč jsem studovala techniku. Rodina a společnost mají velký vliv na vytváření a udržování pozitivních postojů k profesi.

O LEKTORCE
Ing. Božena Mannová, M.Math Ph.D
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická
Katedra počítačů

Božena Mannová získala titul ing. na ČVUT FEL, M.Math. z University of Waterloo, Kanada a Ph.D. z Univerzity Komenského v Bratislavě. Vyučuje na katedře počítačů kurzy programování a softwarové inženýrství. Před rokem 1989 pracovala jako programátorka na Matematicko-fyzikální fakultě University of Waterloo (Kanada) a poté jako programátorka ve VS FEL.
Je mezinárodní ředitelkou Britského projektu Miranda Net. V roce 1998 jí byla udělena za tyto aktivity cena European Woman of Achievement.
Více než 25 let se věnuje mezinárodní soutěži v programování ACM ICPC. Nyní je ředitelskou evropských soutěží a členkou mezinárodního Steering Committee této soutěže. Je členkou ACM a Honor Society UPE.
Je autorkou několika učebnic a mnoha článků. Byla autorkou a moderátorko vzdělávacích programů o informačních technologiích pro Českou televizi. Účastnila se řady mezinárodních projektů.

JEDNÁ SE O JEDNORÁZOVOU AKCI URČENOU POUZE PRO STUDENTY ČVUT, ZDARMA. PŘIHLAŠUJETE SE ONLINE K 5. 12. 2018. POKUD SE NEBUDETE MOCI AKCE ZÚČASTNIT, JE TŘEBA SE Z AKCE NEPRODLENĚ ODHLÁSIT.

REGISTRACE: http://www.cips.cvut.cz/akce/2018/12

POZOR: POKUD SE NEODHLÁSÍTE A 3x NEPŘIJDETE NA AKCI CIPS, BUDE VÁM ODEPŘEN PŘÍSTUP NA VEŠKERÉ NAŠE AKCE.

P.S.: Odhlašování platí i pro náhradníky, pokud se před Vámi někdo odhlásí (i na poslední chvíli), automaticky spadnete do regulérně přihlášených a pokud nepřijdete, zbytečně jste blokovali místo -> sankce.

VÝPIS AKCÍ, NA KTERÉ JSEM PŘIHLÁŠEN/A: https://www.cips.cvut.cz/akce-vypsani