People

DR. ING. BEDŘICH BENEŠ, PH.D.

Beneš, B. 1999 Illumination in Virtual Plants, detail

Žára, J., Beneš, B., Felkel, P. 1998 Moderní počítačová grafika, detail

Beneš, B. 1998 Blender, detail

Beneš, B. 1998 Alias/Wavefront MAYA - stvořena k pohybu, detail

Beneš, B. 1998 Geometrické transformace rastrového obrazu, detail

Beneš, B. 1998 Microsoft + SGI = Fahrenheit, detail

Beneš, B. 1998 Grafické formáty, detail

Beneš, B. 1998 Zvlněný svět, detail

Beneš, B. 1998 Křivky v počítačové grafice, detail

Beneš, B. 1998 Projekt Fahrenheit, detail

Beneš, B. 1998 Alias/Wavefront MAYA - Stvořena pro 3D, detail

Beneš, B. 1998 Syntetické hory, kameny, planety a mraky aneb náhodné fraktály, detail

Beneš, B. 1998 Živoucí bity, detail

Beneš, B. 1998 Animované živly, detail

Beneš, B. 1998 Procedurální modelování, detail

Beneš, B. 1998 OpenGL, nebo raději Direct3D?, detail

Beneš, B. 1998 Jak funguje rendering, detail

Beneš, B. 1998 Knihovna OpenGL, detail

Beneš, B. 1998 Skylight Approximation for Simulation of Plant Development, detail

Beneš, B. 1998 Rastrový obraz, detail

Beneš, B. 1998 Světlo a barva, detail

Beneš, B. 1998 Direct3D, OpenGL a ostatní, detail

Beneš, B. 1998 Virtual Plants, detail

Beneš, B. 1998 Reprezentace objektů v trojrozměrné grafice, detail

Beneš, B. 1998 Direct Illumination of Dense Foliage Using Z-buffer, detail

Beneš, B. 1998 Geometrické modelování, detail

Beneš, B., Vorlíček, J. 1997 Esa třetího rozměru, detail

Beneš, B. 1997 The Growth Direction in Virtual Plants Simulation, detail

Beneš, B., Marák, I., Šimek, P., Slavík, P. 1997 Hierarchical Erosion of Synthetical Terrains, detail

Marák, I., Beneš, B., Slavík, P. 1997 Terrain Erosion Model Based on Rewriting Matricies, detail

Marák, I., Beneš, B., Slavík, P. 1997 Terrain Erosion Model Based on Rewriting of Matrices, detail

Beneš, B. 1997 Fast Estimation of Light in Simulation of Plant Development, detail

Beneš, B., Felkel, P., Sochor, J., Žára, J. 1997 Vizualizace, detail

Beneš, B. 1997 Eurographics'96, detail

Beneš, B. 1997 Visual Simulation of Plant Development with Respect to Influence of Light, detail

Beneš, B. 1997 Eurographics'97: Grafika, 3D a Internet, detail

Beneš, B. 1997 Fraktály, detail

Beneš, B. 1997 Eurographics '97, detail

Beneš, B., Žára, J. 1996 Open GL - Nové paradigma v počítačové grafice?, detail

Beneš, B., Žára, J. 1996 Za tajemstvím OpenGL, detail

Beneš, B. 1996 Pohled do budoucnosti: Eurographics'96, detail

Beneš, B., Holeček, A., Žára, J. 1996 Language Support for Distributed Virtual Reality, detail

Beneš, B., Felkel, P., Sochor, J., Žára, J. 1996 Vizualizace, detail

Beneš, B., Šoch, M. 1996 Simulation of Plant Development Using Extended Strnad Model, detail

Žára, J., Sochor, J., Beneš, B. 1996 Algoritmy počítačové grafiky, detail

Beneš, B. 1996 An Efficient Estimation of Light in Simulation of Plant Development, detail

Beneš, B. 1995 Generating a Model of Plant Using NURBS, detail

Beneš, B., Žára, J. 1995 Laboratoř počítačové grafiky na FEL ČVUT, detail

Beneš, B. 1995 Generating Plants Using NURBS, detail

Šoch, M., Beneš, B. 1995 Simulation of Plant Development Using Strands Model, detail

Beneš, B., Pavlis, T., Žára, J. 1995 Interaktivní vizualizace dat - Explorer, detail

Beneš, B. 1994 Generating Trees and Plants for Computer Graphics, detail

Beneš, B. 1994 Generating Plants for Computer Graphics, detail

Lecturer (0):