People

ING. MARTIN BÍLÝ

Buryan, P. 2014 Refinement Action-Based Framework for Utilization of Softcomputing in Inductive Learning, detail

Zemanová, M. 2012 Exploiting Ontologies and Higher Order Knowledge in Relational Data Mining, detail

Karel, F. 2009 Quantitative Association Rules Mining, detail

Jiřina, M. 1998 Initial Setting of Weights in the Kohonen Maps, detail

Rozinek, J. 1996 Predikce časových řad neuronovými sítěmi, detail

Bílý, M., Halaška, I., Kolář, J. 1994 A Laboratory for Information and Database Systems Education, detail

Balvínová, A., Bílý, M. 1994 Textové informační systémy - cvičení, detail

Bílý, M., Halaška, I., Škvor, J. 1993 Výpočetní technika a programování I - cvičení, detail

Bílý, M. 1993 Služby katedry počítačů FEL ČVUT poskytované v síti Internet, detail

Vrabec, V., Bílý, M. 1993 Elektronická pošta a elektronické konference v síti Internet, detail

Halaška, I., Bílý, M. 1993 Introduction to Computer Programming I, detail