People

PHD STUDENTS

ING. JIŘÍ ČERMÁK

Ing. Jiří Čermák
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-324
cermaji8@fel.cvut.cz