People

ING. JIŘÍ DANĚČEK

Daněček, J. 2008 BiotechSim: výukový software pro simulaci biotechnologických systémů, detail

Daněček, J., Hanzálek, Z., Šebek, Z. 2005 Development of Microcontroller Simulator for Control Systems Design, detail

Bečvář, M., Pluháček, A., Daněček, J. 2003 DOP - a CPU Core for Teaching Basics of Computer Architecture, detail

Bečvář, M., Pluháček, A., Daněček, J. 2003 DOP - A Simple Processor Core for Educational Purposes, detail

Kovar, K., Wyss, S., Lovchik, R., Egli, T., Schmid, A., Daněček, J., Merseburger, T., Lussi Bell, M., Elsener, E. 2003 Integration of Internet-courseware into existing curricula in bioprocess technology, detail

Wyss, S., Lovchik, R., Egli, T., Schmid, A., Daněček, J., Merseburger, T., Lussi Bell, M., Elsener, E., Kovar, K. 2003 Why teach bioprocess technology online? On the added value of Internet-courseware, detail

Daněček, J. 2001 Programovací systém MiniJava, detail

Pluháček, A., Douša, J., Daněček, J., Bečvář, M. 2001 Návrh procesorů ve výuce, detail

Daněček, J., Slavík, P. 1999 Teaching Java at CTU Prague, detail

Daněček, J., Rozehnal, Z. 1999 New Language for Programmable Control Logic, detail

Daněček, J., Halaška, I., Jelínek, I., Kolář, J., Müller, K. 1999 Výpočetní technika a programování II, detail

Daněček, J. 1997 JavaScript a VBScript, detail

Daněček, J. 1997 Dejte inteligenci svým www stránkám, detail

Daněček, J., Drápal, F., Pluháček, A., Servít, M. 1996 Implementation of a General-Purpose Processor Macro, detail

Nešvera, Š., Daněček, J., Müller, K. 1995 RITA - a New Programming Environment, detail

Drápal, F., Daněček, J., Pluháček, A., Servít, M. 1995 Implementation of a General-Purpose Processor Macro, detail

Pluháček, A., Daněček, J. 1994 The Manipulation with Flags on the DOP Processor, detail

Daněček, J., Drápal, F., Pluháček, A., Salčič, Z., Servít, M. 1994 DOP - A Simple Processor for Custom Computing Machines, detail

Daněček, J., Pluháček, A., Servít, M. 1994 The Architecture of a General-Purpose Processor Cell, detail

Daněček, J., Drápal, F., Pluháček, A., Salčič, Z., Servít, M. 1994 DOP - A Simple General Purpose Processor Cells for Custom Computing Machines, detail

Daněček, J., Pluháček, A., Drápal, F., Salčič, Z., Servít, M. 1994 DOP - A Simple Processor for Custom Computing Machines, detail

Daněček, J., Pluháček, A. 1993 DOP - A Simple Processor for Custom Integrated Circuits, detail

Lecturer (0):

Instructor (0):