People

ING. JANA FÜRYCHOVÁ, CSC.

Fürychová, J. 1993 Bulletin katedry počítačů 1993-1994, detail