People

ING. STANISLAV KORBEL

Klíma, D., Korbel, S., Jáneš, V. 2004 Zajímavé aplikace mikrokontrolétů AVR firmy Atmel - 1.část, detail

Klíma, D., Korbel, S., Jáneš, V. 2004 Zajímavé aplikace mikrokontrolérů AVR firmy Atmel - 2.část, detail

Korbel, S. 2004 Design of microcode-controlled state machine in AVR microcontroller, detail

Korbel, S., Jáneš, V. 2004 Interesting Applications of Atmel AVR Microcontrollers, detail

Korbel, S., Jáneš, V. 2004 Complete Design Environment for Microcode Development and Debugging with AVR Microcontrollers (MICoSS), detail

Korbel, S., Jáneš, V. 2004 Design environment for microcode development and debugging with AVR microcontrollers (MiCoSS), detail