People

RESEARCHERS & LECTURERS

ING. VLADISLAV KRÁL

Ing. Vladislav Král
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-435
kral.vladislav@fel.cvut.cz

Lecturer (0):

Instructor (0):