People

RESEARCHERS & LECTURERS

ING. JAN KUBR

Ing. Jan Kubr
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-435
+420 224 357 691
kubr@fel.cvut.cz

Theses topics
Cybersecurity: Network Security, Network Analysis
Software: Computer Networks, Network Services

Bureš, M., Černý, T., Kubr, J., Klíma, M., Hopp, L., Rechtberger, V. 2016 Oxygen - platform for automated generation of test cases from a model of system under test, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2016 Analytický model perspektivy umístění vinařství s ohledem na probíhající klimatické změny, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O. 2015 Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O. 2015 Bezpečnost při zálohování a archivaci, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2015 Testy a dokumentace aplikace pro sběr dat v komunitě, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2015 Doporučení pro další rozvoj znalostní databáze v oblasti sběru dat a jejich analýzy, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O. 2014 Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2014 Aplikace pro vinařské soutěže, detail

Buryan, P. 2014 Refinement Action-Based Framework for Utilization of Softcomputing in Inductive Learning, detail

Janeček, J., Kubr, J. 2014 Zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytů, detail

Moucha, A., Černý, V., Kubr, J., Janeček, J. 2014 Distributed phase-shift beamforming power balancing in ad-hoc and sensor networks, detail

Černý, V., Moucha, A., Kubr, J. 2014 Optimal algorithm for phase shift searching for the DPSBF, detail

Černý, V., Moucha, A., Kubr, J. 2014 Interference Cancellation by the Usage of Distributed Phase Shift Beamforming, detail

Kubr, J., Vaňko, M., Votava, O., Strnad, M., Le Quy, A. 2014 Konsolidace zálohování a archivace dat, detail

Vaňko, M., Kubr, J. 2014 Konsolidace zálohování a archivace dat - Ukládání a zálohování dat s využitím služeb CESNET, detail

Kubr, J., Strnad, M. 2014 Konsolidace zálohování a archivace dat - Připojení k DÚ CESNET, detail

Vaňko, M., Kubr, J. 2014 Konsolidace zálohování a archivace dat - Zálohování dat v OS Windows, detail

Kubr, J., Votava, O., Myška, V. 2013 LimiNet, detail

Kubr, J., Černý, V., Moucha, A. 2013 Advanced Methods for Phase Search in Beamformed Ad-Hoc Wireless Networks, detail

Mátl, L., Bohdal, V., Kubr, J., Černý, T., Klouček, V. 2013 ELISA: Extensible Layer for Internet Services and Applications, detail

Černý, V., Kubr, J. 2013 Design of the Protocol Stack for the Distributed Phase-Shift Beamforming, detail

Mátl, L., Klouček, V., Bohdal, V., Kubr, J., Černý, T. 2013 ELISA: Extensible Layer for Internet Services and Applications, detail

Moucha, A., Černý, V., Kubr, J., Janeček, J. 2013 Distributed phase-shift beamforming power balancing in ad-hoc and sensor networks, detail

Kubr, J., Macejko, P. 2012 Výběr platformy pro testování aplikací v 10 Gbps sítích, detail

Zemanová, M. 2012 Exploiting Ontologies and Higher Order Knowledge in Relational Data Mining, detail

Votava, O., Macejko, P., Kubr, J., Janeček, J. 2012 Scheduling of Data Constrained Applications in Distributed Heterogeneous systems, detail

Kubr, J., Votava, O. 2012 Mobile Data Network Analysis and Emulation tool, detail

Moucha, A., Černý, V., Kubr, J. 2012 Topology Control with High-Gain Sector Turning Antennas in Wireless Networks, detail

Votava, O., Macejko, P., Kubr, J., Janeček, J. 2011 Dynamic Local Scheduling of Multiple DAGs in a Distributed Heterogeneous Systems, detail

Moucha, A., Kubr, J., Černý, V. 2011 Distribuovaný systém pro tvarování vyzařovacího diagramu, detail

Moucha, A., Černý, V., Kubr, J. 2011 Distributed Phase-Shift Beamformed Power Balancing in Ad-Hoc and Sensor Networks, detail

Karel, F. 2009 Quantitative Association Rules Mining, detail

Kubr, J., Sysala, T. 2001 Efficiency of Java RMI, Ninja, ARMI and ONC RPC, detail

Janeček, J., Kubr, J., Červený, M. 2000 Distribuované systémy: Cvičení, detail

Jiřina, M. 1998 Initial Setting of Weights in the Kohonen Maps, detail

Kubr, J., Janeček, J. 1997 Performance Comparison of RPC Communication Protocols, detail

Rozinek, J. 1996 Predikce časových řad neuronovými sítěmi, detail