People

ING. JAROSLAV KURZVEIL

Svatoš, V., Kurzveil, J. 2001 Imitation Principle Application in Social Games, detail

Svatoš, V., Kurzveil, J., Nahodil, P. 2001 Imitation Principle to Navigation in Robot Group, detail

Nahodil, P., Svatoš, V., Petrus, M., Kurzveil, J., Maixner, V. 2001 Innovation of Mobile Robotics Education Uding of Really Robots Society, detail

Nahodil, P., Svatoš, V., Kurzveil, J., Maixner, V. 2000 Autonomous Mobile Robots by Ethology Motivated Control, detail

Svatoš, V., Nahodil, P., Kadleček, D., Kurzveil, J., Maixner, V. 2000 Community of Mobile Robots in Education, detail

Kurzveil, J. 1999 Etologické principy v mobilní robotice, detail

Kurzveil, J., Maixner, V., Svatoš, V., Nahodil, P. 1999 Konstrukce mobilního robota, detail

Kurzveil, J., Maixner, V., Svatoš, V. 1999 Autonomous Mobile Robot Platform, detail

Kurzveil, J., Maixner, V., Nahodil, P. 1999 Society of Intelligent Mobile Robots, detail

Kurzveil, J., Gruncl, M., Maixner, V., Nahodil, P., Petrus, M. 1998 Kráčející roboti lokalizují miny, detail

Kurzveil, J., Gruncl, M., Maixner, V., Nahodil, P., Petrus, M. 1998 Mobile Robots and Mine Searching, detail

Nahodil, P., Svatoš, V., Gruncl, M., Maixner, V., Kurzveil, J., Petrus, M., Šafář, M. 1998 Advanced RUR-Really Useful Robots According to Ethodological Rules, detail

Kurzveil, J., Gruncl, M., Maixner, V., Nahodil, P., Petrus, M. 1998 Adaptive Behavior in Mobile Robotics, detail

Novák, P., Kurzveil, J. 1998 Řídicí modul sonarového dálkoměru, detail

Novák, P., Kurzveil, J. 1998 Řídicí modul IR nárazníků, detail

Nahodil, P., Gruncl, M., Kurzveil, J., Maixner, V. 1997 Advanced Software for RUR - Really Useful Robots, detail