People

ING. PETER MACEJKO

Ing. Peter Macejko
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-434
+420 224 357 639 | +420 224 357 628
macejp1@fel.cvut.cz

Vondrouš, O., Macejko, P., Kocur, Z. 2017 Simulation of the Application Layer in NarrowBand Networks with Conditional Data Injection XML Scheme Based on Universal Data Generator, detail

Vondrouš, O., Macejko, P., Hégr, T., Kocur, Z. 2016 Testing Methodology for Performance Evaluation of Communication Systems for Smart Grid, detail

Vondrouš, O., Macejko, P., Kocur, Z. 2016 On Limits of Embedded Systems in Network Packet Processing, detail

Kocur, Z., Vodrážka, J., Vondrouš, O., Macejko, P. 2016 Studie hodnotící datovou komunikaci pilotního projektu, detail

Bezpalec, P., Brabec, Z., Hampl, P., Holeček, J., Macejko, P., Šimák, B., Kozák, M. 2016 Služby smluvního výzkumu v oblasti analýzy operačních rizik, detail

Bezpalec, P., Brabec, Z., Hampl, P., Holeček, J., Macejko, P., Pravda, I., Šimák, B. 2016 Služby smluvního výzkumu v oblasti analýzy operačních rizik na telekomunikační infrastruktuře, detail

Votava, O., Macejko, P., Janeček, J. 2015 Dynamic Local Scheduling of Multiple DAGs in Distributed Heterogeneous Systems, detail

Vondrouš, O., Macejko, P., Kocur, Z. 2015 CER/TER - The New Metric for TCP Connection Robustness Evaluation and Comparison, detail

Vondrouš, O., Macejko, P., Kocur, Z. 2015 FlowPing - The New Tool for Throughput and Stress Testing, detail

Kocur, Z., Macejko, P., Chlumský, P., Vodrážka, J., Vondrouš, O. 2014 Adaptable System Increasing the Transmission Speed and Reliability in Packet Network by Optimizing Delay, detail

Vondrouš, O., Macejko, P., Kocur, Z. 2014 Multipath TCP in LTE Networks, detail

Zavrtálek, J., Hrad, J., Kekrt, D., Petrovský, P., Macejko, P. 2014 MCM PLC modem, detail

Vondrouš, O., Kocur, Z., Macejko, P., Jareš, P. 2013 FlowPing - UDP based ping application, detail

Kocur, Z., Macejko, P., Chlumský, P., Vodrážka, J., Vondrouš, O. 2013 Adaptable System Increasing the Transmission Speed and Reliability in Packet Network by Optimizing Delay, detail

Kocur, Z., Chlumský, P., Macejko, P., Kozák, M., Vojtěch, L., Neruda, M. 2013 Measurement of Mobile Communication Devices on the Testing Railway Ring, detail

Kocur, Z., Vodrážka, J., Macejko, P., Mařík, V. 2013 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v paketové síti s optimalizací zpoždění, detail

Votava, O., Macejko, P., Kubr, J., Janeček, J. 2012 Scheduling of Data Constrained Applications in Distributed Heterogeneous systems, detail

Kubr, J., Macejko, P. 2012 Výběr platformy pro testování aplikací v 10 Gbps sítích, detail

Votava, O., Macejko, P., Kubr, J., Janeček, J. 2011 Dynamic Local Scheduling of Multiple DAGs in a Distributed Heterogeneous Systems, detail

Kocur, Z., Macejko, P., Mařík, V. 2011 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti, detail

Kocur, Z., Macejko, P., Vodrážka, J. 2011 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat pomocí více ADSL spojů, detail

Kocur, Z., Macejko, P., Vodrážka, J. 2011 Systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat pomocí více mobilních spojení, detail

Kocur, Z., Vodrážka, J., Macejko, P. 2010 Low Cost Network Emulator with Ethernet and E1 Interfaces, detail

Janeček, J., Macejko, P., Hagras, T. 2009 Task Scheduing for Clustered Heterogeneous Systems, detail

Kocur, Z., Macejko, P. 2008 EtherShaper, detail

Lecturer (0):