People

ING. ONDŘEJ MACEK, PH.D.

Ing. Ondřej Macek, Ph.D.
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-429
+420 224 355 752
macekond@fel.cvut.cz

Bureš, M., Renda, M., Doležel, M., Grossl, Z., Komárek, M., Macek, O., Mlynář, R., Svoboda, P. 2016 Efektivní testování softwaru, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2016 Analytický model perspektivy umístění vinařství s ohledem na probíhající klimatické změny, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2015 Doporučení pro další rozvoj znalostní databáze v oblasti sběru dat a jejich analýzy, detail

Macek, O., Strnad, P., Kencl, L. 2015 HACL2AllSeen Connector Software Architecture Proposal, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O. 2015 Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O. 2015 Bezpečnost při zálohování a archivaci, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2015 Testy a dokumentace aplikace pro sběr dat v komunitě, detail

Macek, O. 2014 Model Driven Approach to Software Versioning, detail

Macek, O., Richta, K. 2014 Application and Relational Database Co-Refactoring, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O. 2014 Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2014 Aplikace pro vinařské soutěže, detail

Ježek, J., Tarant, P., Lukeš, M., Macek, O. 2013 MigDb - Framework for data migration in ORM systems, detail

Strnad, P., Macek, O., Jíra, P. 2013 Mapping XML to Key-Value Database, detail

Macek, O., Komárek, M. 2012 Evaluation of Student Teamwork, detail

Loupal, P., Kantor, A., Macek, O., Strnad, P. 2012 On Indexing in Native XML Database Systems, detail

Mazanec, M., Macek, O. 2012 On General-purpose Textual Modeling Languages, detail

Macek, O., Komárek, M. 2011 The practical method of motivating students to iterative software development, detail

Macek, O. 2010 Business Process Model Transformation, detail

Macek, O., Nečaský, M. 2010 An Extension of Business Process Model for XML Schema Modeling, detail

Macek, O., Černý, T. 2010 ProMod - nástroj pro modelování, detail

Černý, T., Macek, O. 2010 CZProxy, detail

Černý, T., Macek, O. 2010 FormBuilder, detail

Macek, O., Černý, T. 2010 ProMod - modelling platform, detail

Macek, O., Richta, K. 2009 The BPM to UML Activity Diagram Transformation Using XSLT, detail