People

RESEARCHERS & LECTURERS

ING. MICHAL MED

Ing. Michal Med
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-227
medmicha@fel.cvut.cz

Lecturer (0):

Instructor (0):