People

ING. ADAM MORÁVEK

Morávek, A., Jelínek, I. 2004 Peer-to-Peer Searching and Resource Sharing, detail

Morávek, A., Jelínek, I. 2004 Vyhledávání a sdílení dat v sítích P2P, detail

Morávek, A., Jelínek, I. 2004 Searching in P2P Communities Using Centralized Topic Index, detail

Morávek, A., Jelínek, I. 2004 Peer-to-peer přístup k vyhledávání na Internetu, detail

Morávek, A., Jelínek, I. 2003 Peer-to-Peer Search Engine, detail

Morávek, A. 2003 Jak se pro vás dolují data, detail