People

ING. MICHAEL MRÁZ

Žáček, J., Fiala, R., Funda, T., Hána, K., Kašpar, J., Kukla, J., Mach, A., Miškovský, J., Mráz, M., Nešvera, L., Pršanec, P., Smrčka, P., Vospálková, K. 2006 Measuring and Processing of Thermobronchoscopy Signals, detail

Vospálková, K., Fiala, R., Funda, T., Hána, K., Kašpar, J., Kukla, J., Mach, A., Miškovský, M., Mráz, M., Nešvera, L., Prašanec, P., Smrčka, P., Žáček, J. 2006 The Use of ECG Heart Frequency and the Stress Index in Biological Feedback, detail

Mráz, M., Hána, K., Šnorek, M. 2005 Recognition of a vigilant state of man from EEG signals by neuronal network RBF, detail

Mráz, M., Hána, K., Šnorek, M. 2005 Modelling of Biofeedback Using Regulating Process, detail

Mráz, M., Hána, K., Šnorek, M. 2004 Rozpoznávání bdělostního stavu (úrovně pozornosti) člověka ze signálu EEG pomocí neuronové sítě RBF, detail

Mráz, M., Hána, K., Šnorek, M. 2004 Rozpoznávání bdělostního stavu člověka ze signálu EEG pomocí neuronové sítě RBF - vliv předzpracování trénovacích vzorů na úspěšnost rozpoznávání, detail