People

DOC. MGR. MARTIN NEČASKÝ, PH.D.

Loupal, P., Mlýnková, I., Nečaský, M., Richta, K., Strnad, P. 2012 STORING XML DATA - THE ExDB AND CellStore WAY IN THE CONTEXT OF CURRENT APPROACHES, detail

Richta, K., Klímek, J., Nečaský, M., Malý, J. 2012 Modelování a evoluce XML schémat, detail

Richta, K., Nečaský, M., Klímek, J., Malý, J. 2012 Modelování XML schémat, detail

Kubalík, J., Matoušek, K., Doležal, J., Nečaský, M. 2011 Analysis of Portal for Social Network of IT Professionals, detail

Nečaský, M., Kusák, D., Richta, K. 2011 Servisně Orientované Architektury, detail

Macek, O., Nečaský, M. 2010 An Extension of Business Process Model for XML Schema Modeling, detail

Richta, K., Mlýnková, I., Nečaský, M., Valenta, M., Loupal, P. 2010 How to Store XML Data, detail

Nečaský, M., Mlýnková, I. 2009 On Different Perspectives of XML Data Evolution, detail

Nečaský, M., Opočenská, K. 2009 Designing and Maintaining XML Integrity Constraints, detail