People

PHD STUDENTS

MGR. JITKA NOVOTNÁ

Mgr. Jitka Novotná
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-325
novotj94@fel.cvut.cz

Lecturer (0):

Instructor (0):