People

ING. PETR ŘEHÁK

Gattermayerová, H., Strnad, M., Řehák, P. 2009 Složité základové poměry atriové budovy, detail