People

ING. PAVEL STRNAD, PH.D.

Ing. Pavel Strnad, Ph.D.
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-429
+420 224 355 752 | +420 224 357 503
pavel.strnad@fel.cvut.cz

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2016 Analytický model perspektivy umístění vinařství s ohledem na probíhající klimatické změny, detail

Kléma, J., Strnad, P., Anděl, M., Holec, M., Gologuzov, V. 2015 miXGENE, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O. 2015 Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O. 2015 Bezpečnost při zálohování a archivaci, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2015 Testy a dokumentace aplikace pro sběr dat v komunitě, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2015 Doporučení pro další rozvoj znalostní databáze v oblasti sběru dat a jejich analýzy, detail

Macek, O., Strnad, P., Kencl, L. 2015 HACL2AllSeen Connector Software Architecture Proposal, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P., Votava, O. 2014 Integrace datových služeb vědecko-výukové skupiny, detail

Kubr, J., Macek, O., Strnad, P. 2014 Aplikace pro vinařské soutěže, detail

Strnad, P., Jíra, P., Kostolný, M. 2013 RedXML, detail

Strnad, P., Macek, O., Jíra, P. 2013 Mapping XML to Key-Value Database, detail

Strnad, P. 2013 XML Transactions, detail

Loupal, P., Kantor, A., Macek, O., Strnad, P. 2012 On Indexing in Native XML Database Systems, detail

Loupal, P., Mlýnková, I., Nečaský, M., Richta, K., Strnad, P. 2012 STORING XML DATA - THE ExDB AND CellStore WAY IN THE CONTEXT OF CURRENT APPROACHES, detail

Strnad, P. 2009 Measurement of Transaction Throughput in Native XML Database, detail

Richta, K., Strnad, P. 2009 Databases, Texts, Specifications, and Objects, detail

Strnad, P., Valenta, M. 2009 On Benchmarking Transaction Managers, detail

Vraný, J., Strnad, P., Valenta, M. 2008 CellStore, detail

Strnad, P., Loupal, P. 2008 Using taDOM Locking Protocol in a Functional XML Update Language, detail

Valenta, M., Strnad, P. 2006 Object-oriented Implementation of Transaction Manager in CellStore Project, detail