People

ING. MICHAL SVOBODA

Rehák, M., Pěchouček, M., Bartoš, K., Grill, M., Stiborek, J., Svoboda, M., Pevný, T. 2009 Cooperative Adaptive Mechanism for Network Protection, detail

Rehák, M., Bartoš, K., Grill, M., Stiborek, J., Svoboda, M. 2009 Monitoring sití pomocí NetFlow dat - od paketů ke strategiím, detail