People

ING. JAKUB TRÁVNÍK

Trávník, J. 2005 CryptoFest 2005, detail

Trávník, J. 2004 Lisp a Free Software, detail