People

ING. JIŘÍ VŠETEČKA

Douša, J., Všetečka, J. 2004 Parallel and Process Oriented Simulation System, detail