People

ING. VOJTĚCH KAČÍREK

Kačírek, V., Melichar, B. 2002 Backward Pattern Matching, detail