People

ING. JAN ZAJÍC, CSC.

Bahyl, V., Dufek, P., Zajíc, J., Zemánek, P. 1997 On the Performance and Tuning of the Unix Operating System, detail

Richta, K., Zajíc, J., Zemánek, P. 1988 Operační systíém UNIX: Uživatelská příručka, detail

Richta, K., Zajíc, J. 1985 Operační systém CP/M pro mikropočítače, detail