People

DOC. RNDR. ING. PETR ZEMÁNEK, CSC.

Tichý, M., Zemánek, P. 2001 Performance and Tuning of the Unix Operating System, detail

Zemánek, P. 2000 Application of Modern Methods of Operating and Database Systems Tuning, detail

Synek, P., Zemánek, P. 1999 New Architecture of a High Performance Operating System (Using Hard Disk as the Primary Storage), detail

Salinger, P., Zemánek, P. 1999 Operační systém LINUX na bezdiskovém počítači, detail

Zemánek, P. 1999 Improving Security and Performance of the UNIX Operating System by Monitoring Kernel Activity, detail

Zemánek, P. 1999 New Methods of Operating Systems Performance Tuning, detail

Zemánek, P. 1999 Monitoring and Tuning the Performance of the SCO Open Server, detail

Valenta, J., Zemánek, P. 1998 Secure Communication Based on Kernel Capabilities, detail

Zemánek, P. 1998 Tuning of Memory and Disk Bound Operating System, detail

Jendele, P., Valenta, J., Zemánek, P. 1998 Database System for Geographic Data Search, detail

Zemánek, P. 1998 Operační systém UNIX - brána do světa otevřených systémů, detail

Zemánek, P. 1998 Performance Aspects of a Multitasking Operating System, detail

Bahyl, V., Zemánek, P. 1998 Load Simulation and Performance Tuning of a Database Engine, detail

Zemánek, P. 1998 Performance and Tuning of the UNIX Operating Systems, detail

Zemánek, P. 1998 Performance and Tuning of a Multitasking Operating System, detail

Bahyl, V., Dufek, P., Zajíc, J., Zemánek, P. 1997 On the Performance and Tuning of the Unix Operating System, detail

Zemánek, P. 1997 Data Model for Image Retrieval, detail

Zemánek, P. 1996 Parallel Database Operations with Satellite Image Data, detail

Zemánek, P. 1996 Parallel Database Operations on Spatial Data, detail

Zemánek, P. 1996 Parallel Set Operations with Visual Data, detail

Zemánek, P. 1996 Data Structures for Efficient Parallel Processing of Spatial Data, detail

Zemánek, P. 1996 Spatial Database Operations on a SIMD Parallel Computer, detail

Zemánek, P. 1996 Data Structures for Efficient Parallel Processing of Spatial Data, detail

Servít, M., Zemánek, P. 1995 Parallel Algorithm for Solving the Steiner Tree Problem, detail

Zemánek, P. 1995 Monitoring and Analysing the Network Traffic under the UNIX Operating System, detail

Zemánek, P. 1995 Image Databases - Efficient Data Storing and Retrieval, detail

Zemánek, P. 1995 Paralelní databázové operace s prostorovými objekty, detail

Zemánek, P. 1995 Parallel Data Retrieval in Spatial Information Systems, detail

Meunier, F., Zemánek, P. 1995 Parallel Processing of Image Database Queries, detail

Zemánek, P. 1995 Parallel Database Operations on Spatial Objects, detail

Zemánek, P., Meunier, F. 1993 On the Design of the Concurrent Task Scheduler for Transputer Based Multicomputers, detail

Meunier, F., Zemánek, P. 1993 Parallel Heuristic Algorithm for Graph Partitional on Transputers, detail

Zemánek, P. 1993 Základy operačního systému UNIX, detail

Korbař, F., Zemánek, P., Limpouch, A. 1993 Operační systémy - cvičení, detail

Zemánek, P. 1993 Operační systém UNIX na počítačích s procesorem Intel, detail

Nešvera, Š., Richta, K., Zemánek, P. 1991 Úvod do operačního systému UNIX, detail

Richta, K., Zajíc, J., Zemánek, P. 1988 Operační systíém UNIX: Uživatelská příručka, detail