People

PHD STUDENTS

ING. PAVOL ŽILECKÝ

Ing. Pavol Žilecký
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-316
zilecpav@fel.cvut.cz