Formal Description of Adaptive Web System for E-learning Purposes

Bureš, M., Jelínek, I.

BUREŠ, M. and I. JELÍNEK. Formal Description of Adaptive Web System for E-learning Purposes. In: Proceedings of Workshop 2006. Workshop 2006, Praha, 2006-02-20/2006-02-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 136-137. ISBN 80-01-03439-9.