Model for Adaptive Environments

Balík, M., Jelínek, I.

BALÍK, M. and I. JELÍNEK. Model for Adaptive Environments. In: Workshop 2010. Workshop 2010, Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 108-109. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.