DNA algoritmy

Železný, F.

ŽELEZNÝ, F. DNA algoritmy. [Nepublikovaná přednáška] ČVUT FEL Katedra kybernetiky. 1999-04-26.