ILP for Automated Telephony

Železný, F., Mikšovský, P., Štěpánková, O., Zídek, J.

ŽELEZNÝ, F., et al. ILP for Automated Telephony. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2000. K333-94/00.