KDD in Telecommunications

Železný, F., Mikšovský, P., Štěpánková, O., Zídek, J.

ŽELEZNÝ, F., et al. KDD in Telecommunications. In: BRAZDIL, P. and A. JORGE, eds. DDMI 2000 Workshop. European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Lyon, 2000-09-12/2000-09-16. Porto: Universidade de Porto, 2000. p. 103-112.