Velká všeobecná encyklopedie (bah-bug)

Lažanský, J., Mařík, V., Štěpánková, O., Železný, F.

LAŽANSKÝ, J. et al. Velká všeobecná encyklopedie (bah-bug). Praha: Diderot, 2000. ISBN 80-902723-4-7.