The Scope and Limitations of Inductive Logic Programming

Železný, F., Mikšovský, P., Štěpánková, O., Zídek, J.

ŽELEZNÝ, F., et al. The Scope and Limitations of Inductive Logic Programming. In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001, Praha, 2001-02-05/2001-02-07. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 280-281. ISBN 80-01-02335-4.