Mining the Genome

Železný, F.

ŽELEZNÝ, F. Mining the Genome. [Unpublished Lecture] Vysoké učení technické v Brně, fakulta informačních technologií. 2005-12-02.