Timing-Driven Physical Design for FPGAs

Daněk, M.

DANĚK, M. Timing-Driven Physical Design for FPGAs. Praha: Defense date 2004-07-14. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Supervised by J. KOLÁŘ.