Multilevel Classification System for Hand Written Arabic Numerals

Hogo, M.

HOGO, M. Multilevel Classification System for Hand Written Arabic Numerals. In: POSTER 2002 - Book of Extended Abstracts. POSTER 2002, ČVUT v Praze, FEL, 2002-05-23. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2002. p. IC18.