Kráčející roboti lokalizují miny

Kurzveil, J., Gruncl, M., Maixner, V., Nahodil, P., Petrus, M.

KURZVEIL, J. et al. Kráčející roboti lokalizují miny. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky, 1998. Zpráva č. K335/97/145.