Řídicí modul IR nárazníků

Novák, P., Kurzveil, J.

NOVÁK, P. a J. KURZVEIL. Řídicí modul IR nárazníků. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1998. Zpráva č. GLČ 23/98.