DYNAST - Modeling Toolbox for MATLAB Formulating Equations Automatically

Mann, H., Ševčenko, M., Pavlík, J.

MANN, H., M. ŠEVČENKO, and J. PAVLÍK. DYNAST - Modeling Toolbox for MATLAB Formulating Equations Automatically. In: BYRON, P., ed. Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000. MATLAB 2000, Praha, 2000-11-01. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. p. 416-420. ISBN 80-7080-401-7.