Online Presentation of an Upper Ontology

Ševčenko, M.

ŠEVČENKO, M. Online Presentation of an Upper Ontology. In: SVÁTEK, V., ed. Znalosti 2003 - sborník příspěvků 2. ročníku konference. Znalosti 2003, Ostrava, 2003-02-19/2003-02-21. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. p. 153-162. ISBN 80-248-0229-5.