Using Special Instructions for Multiplication with Reduction

Vondra, L.

VONDRA, L. Using Special Instructions for Multiplication with Reduction. In: DUDÁČEK, K., S. RACEK, and V. VAVŘIČKA, eds. Počítačové architektury a diagnostika 2007. Srní, 2007-09-17/2007-09-19. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2007. p. 47-52. ISBN 978-80-7043-605-9.

URL: https://service.felk.cvut.cz/anc/int/vondrl1/pad2007.pdf