File Management in Distributed Data Storage

Rydlo, P., Dynda, V.

RYDLO, P. and V. DYNDA. File Management in Distributed Data Storage. In: POSTER 2002 - Book of Extended Abstracts. POSTER 2002, ČVUT v Praze, FEL, 2002-05-23. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2002. p. IC42.