Distance Learning and Cooperation Using VRML

Máša, M.

MÁŠA, M. Distance Learning and Cooperation Using VRML. In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000, Praha, 2000-02-14/2000-02-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 93. ISBN 80-01-02229-3.